Monday, March 5, 2007

Makmal Komputer

Pembelajaran mengenai komputer dengan berdasarkan teks dan bahan maujud di makmal komputer sekolah.
Pembelajaran tatabahasa iaitu penggolongan kata seperti Kata Nama ( Khas dan Am ).
Pembelajaran mengenai pembinaan ayat tunggal dan ayat majmuk.
Penulisan berpandu sebagai pendedahan murid dalam penulisan karangan sebenar.